PSYKOTERAPIA VIRPI NÄKKÄLÄJÄRVI KUKA OLEN PALVELUT HINNASTO YHTEYSTIEDOT AJANKOHTAISTA

KUKA OLEN

• Psykodynaaminen psykoterapeutti
   (Valviran hyväksymä, Kelan kuntoutuspsykoterapian
   palveluntuottaja ryhmäpsykoterapeuttina)
   kela.fi/kuntoutuspsykoterapia
   suomenryhmapsykoterapia.fi
• EMDR-terapeutti emdr.fi
• Traumapsykoterapeuttikoulutuksessa (keho-orientoitunut)
• Psykiatrinen sairaanhoitaja

Muu koulutus
• Kognitiivisen psykoterapian ja
   työotteen orientoiva koulutus
• Perhetyön koulutus

Minulla on yli 20 vuoden työkokemus terapeuttisesta työstä.
Teen töitä mieliala- ja persoonallisuusongelmista, ahdistuneisuushäiriöistä,
työuupumuksesta sekä traumoihin liittyvistä oireista kärsivien asiakkaiden kanssa.
Tapaan myös perheitä ja verkostoja.

Työtapani psykoterapeuttina on integratiivinen; se perustuu erilaisten
terapeuttisten viitekehysten yhdistelyyn, pitkään työkokemukseen ja
asiakkailta saamani palautteeseen.
Ensiarvoisen tärkeää on aito, asiakkaan tarpeet huomioonottava ja
luottamuksellinen yhteistyösuhde.