PSYKOTERAPIA VIRPI NÄKKÄLÄJÄRVI KUKA OLEN PALVELUT HINNASTO YHTEYSTIEDOT AJANKOHTAISTA

PALVELUT

Ryhmäpsykoterapia

• sopii useimmille henkilöille joille psykoterapia hoitomuotona soveltuu
• soveltuu erityisen hyvin masennuksesta, sosiaalisesta jännittämisestä ja
  peloista, ahdistuneisuudesta, psykosomaattisista vaivoista, työ-­ ym.
  uupumuksesta ja ihmissuhdeongelmista kärsiville
• on edullinen hoitomuoto

Psykoterapian tavoittena on oireiden lievittyminen tai niistä vapautuminen.
Tämä tapahtuu lisääntyneen itsetuntemuksen ja itsensä hyväksymisen myötä.
Ryhmäpsykoterapiassa ryhmän jäsenten on mahdollista oppia aikaisempaa paremmin
tunnistamaan ja ymmärtämään omia tuntemuksiaan sekä erottamaan mitkä tunteet
ovat lähtöisin itsestä ja mitkä toisista ihmisistä. Ryhmän vuorovaikutuksen
tutkiminen mahdollistaa muutoksen ryhmän jäsenten tavassa olla suhteessa itseensä
ja toisiin ihmisiin.

Ryhmäpsykoterapiassa työskennellään vapaasti keskustellen.
Terapeutti auttaa ryhmää sen hoidollisten päämäärien saavuttamisessa.
Psykoterapiaryhmässä ryhmäläisten keskinäinen tuki, ymmärtämys, havainnot ja
palautteet toisilleen ovat hoidollisesti tärkeitä.

Ryhmäpsykoterapia edellyttää pitkäjännitteistä sitoutumista.
Se edellyttää halua keskustella elämästään, tunteistaan ja ajatuksistaan sekä
kuunnella toisia luottamuksellisessa ilmapiirissä. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa
90minuutin ajan. Ryhmäläisiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Yksilöterapia

Tarjoan myös yksilöterapeuttisia hoitoja. Terapian kesto ja työtavat
suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Terapian kesto voi vaihdella
tarpeen mukaan yksittäisestä selvittelykäynnistä pitkäkestoiseen terapiaan.

Traumaterapiaan voi hakeutua yksittäisen traumaattisen tapahtuman tai
pitkäkestoisen, toistuvan traumatisoitumisen takia. Traumaterapiassa kiinnitetään
huomio myös traumatisoitumisen kehollisiin vaikutuksiin ja kehollisiin
menetelmiin trauman hoidossa. Käytän myös EMDR-terapiaa emdr.fi.


Molemmissa terapiamuodoissa on tärkeää keskustella yhdessä asiakkaan kanssa
terapian tavoitteista sekä arvioida edistymistä ja käytettyjä työtapoja säännöllisesti.